Wycieczki



Poznaj naszych bohaterów:
Smok (wawelski)
Wandzia (księżniczka)
Lajkonik (człowiek z koniem na dole)
Ciżemka (koniecznie żółta)
Poczuj się młodo w Młodej Polsce
Kopnij się wzdłuż Kopców
Utwierdź się w Twierdzy Kraków





WYCIECZKI  DLA  DZIECI


Na Zamku Królewskim


► Zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego
► Zwiedzanie Katedry Wawelskiej, Grobów Królewskich i Dzwonu Zygmunta
► Zwiedzanie Muzeum Katedralnego
► Zwiedzanie Smoczej Jamy (w sezonie letnim)
►Poznanie legend związanych z Wawelem

Dookoła Rynku


► Zwiedzanie Kościoła Mariackiego
► Zwiedzanie Wieży Ratuszowej i Sukiennic z zewnątrz
► Zwiedzanie wystawy „Rynek Podziemny”
► Spacer wokół Rynku

Legenda (nie) prawdę Ci powie


► Przejście ze Wzgórza Wawelskiego na Rynek
► Przejście ulicą Kanoniczą i Grodzką
► Poznanie legend związanych z Rynkiem Krakowskim
► Zwiedzanie Collegium Maius i Ogrodów Profesorskich oraz poznanie legend związanych z Akademią Krakowską
► Przejście Plantami pod kościół karmelitów na Piasku

Spacer po Kazimierzu


►Zwiedzanie kościółka na Skałce
►Poznanie legendy o św. Stanisławie i legend związanych z dzielnicą Kazimierz
►Zwiedzanie Placu Wolnica
►Przejście pod Starą Synagogę
►Zwiedzanie synagogi Remu

Spacer po Podgórzu


► Zwiedzanie Kopca Krakusa 
► Zwiedzanie cmentarzy podgórskich 
► Spacer po Rynku Podgórskim 
► Przejście pod kościółek św. Benedykta, Fort Benedykt i do Parku Bednarskiego

Legendarny Rejs


►Godzinny rejs statkiem po Wiśle 
►Opowiadanie legend związanych z krakowskimi zabytkami 
►Zwiedzanie Krakowa od strony Wisły: Kazimierz, Podgórze, Wawel, 
kościół sióstr Norbertanek, Zwierzyniec i Dębniki

Rejs po Smoku


►Zwiedzanie Wzgórza Wawelskiego 
►Zwiedzanie Smoczej Jamy 
►Godzinny rejs statkiem po Wiśle 
►Opowiadanie legend związanych z krakowskimi zabytkami 
►Zwiedzanie Krakowa od strony Wisły: Kazimierz, Podgórze, Wawel, 
kościół sióstr Norbertanek, Zwierzyniec i Dębniki

Ahoj przygodo


►Rejs statkiem po Wiśle 
►Poznanie podstaw żeglowania i poznanie marynarskiego nazewnictwa
►Nauka wyznaczania kierunków świata
►Nauka wiązania węzłów marynarskich
►Nauka i śpiewanie szant
►Zabawy i konkursy marynarskie

Znajomi z ZOO


►Zwiedzanie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Krakowie 
►Przejście ścieżką edukacyjną „Las Wolski” na Bielany 
►Godzinny rejs statkiem po Wiśle z animacjami na pokładzie





WYCIECZKI  DLA  MŁODZIEŻY


Nie od razu Kraków zbudowano


►Poznanie prehistorycznych dziejów Krakowa
►Zwiedzanie wystawy „Wawel Zaginiony”
►Zwiedzanie Muzeum Archeologicznego w Krakowie
►Przejście ze Wzgórza Wawelskiego na teren dawnego Okołu i poznanie zabytkowej struktury miasta z przed lokacji

Lokacyjny Kraków


►Spacer wokół Rynku
►Zwiedzanie wystawy „Rynek Podziemny”
►Zwiedzanie wystawy „Cyberteka”
►warsztaty „Lokujemy miasto”
►gra terenowa

Życie w średniowiecznym Krakowie


►Wejście do Katedry Wawelskiej 
►Zwiedzanie kościoła Mariackiego oraz kościołów Franciszkanów i Dominikanów 
►Przejście pod Barbakan, Mury Obronne i na Wieżę Ratuszową (w sezonie letnim) 
►Zwiedzanie Collegium Maius 

Kraków w dobie Renesansu


►Zwiedzanie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka 
►Zwiedzanie Komnat Królewskich 
►Przejście ulicami Grodzką i Kanoniczą na Rynek 
► Zwiedzanie zabytkowych renesansowych pałaców

Barokowy Kraków


►Zwiedzanie wystawy „Broń i Barwa w Polsce” w Muzeum Narodowym 
►Zwiedzanie barokowych kościołów: św. Floriana, św. Anny, Pijarów 
►Zwiedzanie wystawy Muzeum Narodowego „Europeum”

Z pamiętnika Prababci


►Przejście szlakiem XIX – wiecznych zabytków Krakowa
►Zwiedzanie oddziału MHK Kamienica Hipolitów
►Zwiedzanie wystawy XIX – wiecznego malarstwa w Sukiennicach
►Zwiedzanie muzeum biograficznego Jana Matejki

Szlakiem Młodopolskich Artystów


►Zwiedzanie Kamienicy Szołajskich 
i wystawy poświęconej Stanisławowi Wyspiańskiemu
►Zwiedzanie Domu Józefa Mehoffera
►Zwiedzanie wystawy malarstwa XX wieku w Muzeum Narodowym
►Przejście trasą zabytków z okresu Młodej Polski: 
ulica Długa, Karmelicka, Retoryka

(Nie) żydowski Kazimierz


► Zwiedzanie kościoła na Skałce, Krypty Zasłużonych i kościoła Bożego Ciała 
► Przejście na Plac Wolnica i na Plac Nowy 
► Zwiedzanie Synagogi Isaaka 
► Zwiedzanie Starej Bożnicy i Synagogi Remu wraz z cmentarzem

O Nowej to Hucie piosenka 


► Przejście trasą nowohucką: Teatr Ludowy, Kino Świt, Aleja Róż, Arka Pana 
► Zwiedzanie Muzeum Nowej Huty 
► Zwiedzanie Muzeum PRL – u 
►Przejście osiedlem Wandy pod kombinat

Eko Rejs


►Półtorej godzinny rejs statkiem po Wiśle 
►Poznanie właściwości wody na wybranych doświadczeniach fizycznych i chemicznych 
►Zapoznanie się ze znaczeniem wody w przyrodzie, na świecie i dla człowieka 
►Pogadanka na temat sposobów ochrony i oczyszczania wody 
►warsztaty recyklingowe - powtórne wykorzystanie produktów: czerpanie papieru, ozdabianie puszek, wykorzystanie plastykowych butelek, opakowań itp.

Rejs na krańce świata


►Godzinny rejs statkiem po Wiśle z animacjami 
►Poznanie innych kontynentów, krajów, narodowości i kultur 
►Zwiedzanie Parku Świadomości Globalnej „Wioski Świata”

Rejs przez karty historii


►Rejs statkiem do Opactwa Benedyktynów w Tyńcu 
►Zwiedzanie kościoła, klasztoru i muzeum Ojców Benedyktynów 
►Rejs powrotny do Krakowa z warsztatami kaligrafii na pokładzie




Brak komentarzy :

Prześlij komentarz