Oferta


Niniejsza oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży. Starając się, aby zajęcia prowadzone przez animatorów różniły się od tradycyjnych lekcji proponujemy ich ciekawą formę: konkursy, zabawę, zagadki. Łatwiej wtedy trafić do młodego odbiorcy. Bardzo duży nacisk kładziony jest na to, aby uczestnicy mieli możliwość kreowania toku zajęć, a interaktywny charakter warsztatów pozwala im więcej zapamiętać z prezentowanego materiału, dzięki czemu suche fakty nabierają realnego kształtu.
Zapraszamy na spacer po Krakowie. Do wyboru uczestnicy mają przejście Drogą Królewską, poznanie zabytków na Rynku Głównym, zwiedzanie Kazimierza, Podgórza, Nowej Huty lub wycieczki do Tyńca, Mogiły czy Branic. Oferta obejmuje też zwiedzanie krakowskich muzeów. Polecamy również skorzystanie z oferty atrakcji turystycznych takich jak wizyta w Wiosce Świata lub rejs statkiem po Wiśle. Podczas zwiedzania uczestnicy zaglądną do muzeów od kuchni, a swoją wiedzę sprawdzają podczas konkursów i wykonywaniu zadań. 
Program zajęć edukacyjnych i wycieczek dostosowany jest do wieku uczestników i współgra z programem nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia edukacyjne i warsztaty interaktywne poparte są prelekcją tematyczną. Kładziemy nacisk na samodzielną pracę, kreatywność i pomysłowość co wzbogaca twórczy potencjał uczniów i wyrabia ich wyobraźnię.
Z bogatego wachlarza naszych produktów, pragniemy przedstawić te, które cieszą się największym powodzeniem. Proponujemy różną tematykę; od zwiedzania miejsc tych znanych i mniej znanych pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry przewodnickiej; poprzez gry terenowe i zajęcia edukacyjne przenoszące uczestników do wybranej epoki historycznej przy wsparciu rzemieślników i rękodzielników; aż po organizację całych imprez kulturalno – artystycznych. W ofercie każdy znajdzie coś dla siebie: od pisania gęsim piórem, przez spotkania z rycerzami, nauki wykonywania witraży a na znajomości teatralnych kukiełek skończywszy.
Ponadto proponujemy same prelekcje w formie wykładów z wybranych tematów oferty; pomoc w organizowaniu imprez kulturalnych lub innych szkolnych atrakcji. Jesteśmy żywo zainteresowani współpracą w ramach projektów unijnych czy programów ministerialnych. Biorąc w takich przedsięwzięciach udział zachęcamy dzieci i młodzież do poznawania piękna Polskiej przyrody, zabytków i miejsc wartych odwiedzenia. W ten sposób pokazuje się przyszłym pokoleniom, że poza komputerem czy telewizją istnieje świat pełen realnych doznań o czym świadczy duże zainteresowanie zajęciami dotyczącymi tradycji i obrzędów.
W trosce też o dorosłego uczestnika proponujemy udział nie tylko w tradycyjnym zwiedzaniu zabytków, ale również nietuzinkowe atrakcje takie jak: eventy, imprezy firmowe, nocne zwiedzanie miasta, wyjazdy tematyczne, oprawę konferencji; a to tylko niektóre z proponowanych tematów. Na różnorodność propozycji wpływa szeroko zakrojona współpraca z krakowskimi muzeami i instytucjami kulturalnymi miasta.
Mamy nadzieję, że oferta w ciekawy i nietuzinkowy sposób pomoże Państwu szerzyć kaganek oświaty wśród swoich podopiecznych. Zapraszamy do lektury!


KATALOG